Når du spiser fisk, vasker hendene, fyller drivstoff og kjører langs veien, er sjansen stor for at du er i kontakt med et av våre produkter!

Under kan du lese mer om de ulike markedene våre produkter blir brukt i.

Vann & avløp

Vann og avløp er en del av vårt DNA. I alle år har vi prioritert nærhet til markedet. Gjennom tett dialog med ledningseiere, entreprenører og installatører har vi utviklet nye og verdiskapende produkter. 

Les mer ›

Vannkraft

Hallingplast leverer PE-trykkrør, skjøtemateriell, overganger og luftrør til småkraft og mikrokraftverk. Våre PE-rør har egenskaper som gjør dem særlig godt egnet til vannkraft. Våre kunder er kraftverk, grossister og sveisefirmaer. 

Les mer ›

Fiskeoppdrett

Oppdrettsnæringen har de siste årene virkelig fått øynene opp for bruken av fleksible rør i sine anlegg. Der tradisjonelle materialer trettes ut av naturkreftene, lever PE med naturen og skaper tryggere anlegg for næringen.

Les mer ›

Vei og bane

Ved utbygging av en vei, er det mange som kjemper om plassen. Vann, avløp, overvann og kabler skal ofte ned i grunnen – og i veiskulderen skal det settes opp sikringstiltak for både harde og myke trafikanter.

Les mer ›

Olje & gass

Olje & gass blir et stadig viktigere marked for Hallingplast. I tillegg til at dette er en bransje vi er vant til å jobbe med, har vi kvaliteten og kapasiteten som kreves for å håndtere prosjektene. 

Les mer ›

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner