«Rør-i-rør»-System

05.01.2015

I over 100 år har man anboret hovedledninger, og lagt stikkledninger for vannforsyning med forskjellige rørkvaliteter og koplingsdeler. Dagens avanserte metoder for lekkasjesøking viser at godt over 50% av antall vannlekkasjer er orientert til anboringsklammer, eller de private vann-stikkledninger. Produktutvikling hos Hallingplast løser mange utfordringer!

Hallingplast har utviklet et moderne PE - Trykkrør i ferdig trukket varerør, som lagerførest i DN32/50, DN 40/63,DN 50/75 og DN 63/90mm. Det nye «rør-i-rør»-systemet produseres direkte ut på kveil. Rørproduksjonen skjer etter gjeldende europeisk norm: EN12201 for vann og avløp.

Medierøret produseres i SDR11, og består av PE100 RC+- materiale, som har bedre egenskaper mot riper og punktlaster enn standard PE100-rør. Varerøret produseres i SDR17, og består av PE100 RC+ materiale som helfarges blå eller brun, for lett å kunne påvise bruksområde for røret (Vann = blå, avløp = brun, f.eks. kloakk-pumpeledning).

Varerøret beskytter medierøret mot skader, leder eventuelt lekkasjevann til fordelingskum, og gjør det mulig med ledningsutskifting uten graveinngrep.

 

«Rør-i-rør» også i grøft

Anboringspunktet og traséen inn til boligen ligger ofte under en kostbar terreng-overflate, som veier, opparbeidede hager, forstøtningsmurer, trapper, under garasjer, hellelagte eller asfalterte plasser. Ved å etablere «rør-i-rør»-system fra tilknytning på kommunal ledning og helt inn i bygg, vil enhver utskifting av vannledning kunne utføres med minimale graveinngrep.

For å sikre mot eventuelt lekkasjevann inne i det enkelte bygg, monteres overgang fra ytterrør til innerør med en elektrosveiset trykkrørskobling.

 

Laste ned produktark

Laste ned FDV dokumentasjon

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner