Spennvidden på våre produkter er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Under kan du se utvalgte referanser der vi forteller litt om prosjektene vi har vært/er involverte i.

Nysgjerrig på hva vi kan tilby?

Send oss en henvendelse så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

Asker tester rør i rør i kampen mot vannlekkasjer

08.05.2018

Asker kommune ønsker å legge vannledninger med rør i rør metoden for å redusere behovet for oppgraving i veier ved framtidige lekkasjer.  Dette gjelder både ved etablering av nye boligområder og rehabiliteringsprosjekter i eksisterende boligområder.

Les mer ›
Vann & avløp

Solbergledningen - Vakuumteknologien er kommet til grøfta

20.03.2018

Det vekker interesse blant både rådgivere, entreprenører og ledningseiere når en 600 mm hovedvannledning fra 1942 skal fornyes. Det er nettopp det som nå skjer i Nedre Eiker og Drammen, der Glitrevannverket IKS og Nedre Eiker kommune samarbeider om fornyelse av den drøyt 2000 meter lange ledningen.

Les mer ›
Vann & avløp

Vannledning Lindås

12.02.2018

Lindås, knappe 16000mennesker -  en kommune i vekst og en kommune som er sterkt preget av en stor industri aktør, Statoil og selskapets raffineri, gass- og oljeterminal på Mongstad.  Europas nest største oljehavn etter Rotterdam.

Les mer ›
Vann & Avløp

Vi er med i Nordens største VA- og energiprosjekt

19.06.2017

Borås Energi og Miljø AB gjennomfører nå Nordens største energi og VA-prosjekt, og Hallingplast har fått en sentral rolle i prosjektet med ledningsanlegget.

Les mer ›
Vann & Avløp

Etablerer trygg transport av avløp i drikkevannskilden Mjøsa

24.09.2016

I Mjøsa bukter en sjøorm på flere tusen meter med 560 mm avløpsrør seg rundt i Furnesfjorden, klar for senking ned til mellom 30 og 70 meters dyp.

Les mer ›
Vann & Avlop

Enkel og rask installasjon med SESU-pipe

27.05.2016

Dykkerentreprenøren Rør-Dykk AS installerte ca. 3,5km med 90mm sjøledning for drikkevann våren 2016 - en jobb som gikk med rekordfart takket være SESU-pipe ferdig vektede PE-rør fra Hallingplast.

Les mer ›
Vann & Avløp

Hallingplast bidro i norgesrekord

15.06.2015

1300 meter PE-rør fra Hallingplast ble trukket under Glomma, i en sammenhengende lengde. Det er norgesrekord i retningsstyrt boring.

Les mer ›
Vann & Avløp

Enkel reparasjon av d450 sjøledning

30.01.2015

Da det ble brudd i en PE 450 SDR17 utslippsledning utenfor Karmøy i Rogaland, så Bjørnar Hervik fra Hervik Rør AS etter en enkel løsning for reparasjon. Løsningen ble ReinoGrip® mekanisk flensemuffe fra Reinert Ritz.

Les mer ›
Vannkraft

Leveranse til Coca Codo Sinclair i Ecuador!

09.01.2015

Det norske selskapet Sedicon leverer komplette løsning for fjerning av sedimenter til ett vannkraftanlegg på 1500MW i Ecuador. Hallingplast fikk kontrakten med å leverer rør og deler!

Les mer ›
Olje & Gass

Milevis med rustbeskyttelse til oljenæringen

23.01.2015

Hallingplast har nå over 10 års erfaring som leverandør til oljenæringen. Over 250.000mtr er levert hittil, og alt er skreddersøm for det enkelte prosjekt. Leveringene har skjedd til Norge, Angola, Skotland, Ghana og USA, og Hallingplast har her god nytte av sin kompetanse på PE-materiale, samt innarbeidede rutiner for kvalitetskontroll.

Les mer ›
Vann & avløp

Skandinavias mest innovative gravefrie prosjekt

06.01.2015

Ca. 4000 meter vann-stikkledninger i et borettslag med 121 leiligheter var grodd igjen etter 40 års bruk. Prosjektet utfordret VA-aktørene til å tenke nytt, som igjen medførte til en utvikling av nye produkter og metoder.

Les mer ›
Gass

Et tryggere gassnett med nye rør fra Hallingplast

30.10.2014

Gassrørene i Stockholm var nærmere 100 år gamle når kommunen i 2003 valgte å bytte de ut for å unngå gasslekkasjer. Konkurransedyktige rør fra Hallingplast ble valgt.

Les mer ›
Vann & avløp

Rørleggeren la 6800 meter sjøledning alene

12.11.2014

Vi har utviklet et ferdig vektet PE-rør som er mindre arbeidskrevende og mer tidsbesparende ved legging av nye sjøledninger. Når sjøledninger skulle legges i Strandafjorden ble dette produktet valgt.

Les mer ›
Vannkraft

"Der ingen skulle tru at nokon kunne byggje"

28.11.2014

Entreprenøren ble nødt til å tenke nytt når Bratthus kraftverk skulle bygges. På grunn av vær- og vindforhold, samt det bratte og nærmest utilgjengelige terrenget som rørene skulle legges i, ble det et utfordrende prosjekt.

Les mer ›
Vann & avløp

4,5 km vannledning fornyet med gravefri metode

24.11.2014

I 2012 startet NCC i Sverige fornying av en 4,5 km hovedvannledning med den gravefrie metoden slip-lining - i et av Nordens største gravefrie prosjekter. Metoden blir brukt for å ikke ødelegge naturen mer enn nødvendig.

Les mer ›
Fiskeoppdrett

Fleksible, robuste og slagsterke rør i hardt vær

30.10.2014

Aqualine AS leverer utstyr til oppdrettsnæringen. Merdene, som rommer opptil 1100 tonn fisk, må tåle hardt vær. Aqualine AS benytter Hallingplast sine produkter som er svært fleksible, robuste og slagsterke.

Les mer ›
Vann & avløp

Gravefri utskiftning av DN600 vannrør i Trondheim

17.11.2014

Nesten 1/3 av vannet når aldri springen i Trondheim kommune. Dette vannet forsvinner gjennom utette rør - og dette gjelder spesielt rør fra 60-tallet. Nå skiftes de ut med nye rør fra Hallingplast som skal holde i minst 100 år.

Les mer ›
Vannkraft

1650 meter rør lagt i utfordrende terreng og vær

10.12.2014

En taubane var sentral når Akslandselva kraftverk i Etne ble bygget. På kun 5 måneder ble 4000 tonn masse transportert opp i høyden, deriblant 1650 meter med rør.

Les mer ›
Vann & avløp

Ledningsnett i Mjøsa beregnet for høy belastning

14.11.2014

Et steinras førte til brudd på avløpsledning i Mjøsa, og urenset kloakk gikk rett i den største drikkevannskilden i Hedmark og Oppland. Gamle rør ble erstattet av PE-rør med spesialtilpassede lodd fra Hallingsplast.

Les mer ›
Vann & avløp

Avløp i rør på 200 meters dyp i Årdalsvatnet

10.12.2014

Da fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane ga Årdal kommune pålegg om å få orden på sitt avløpsutslipp i Årdalsvatnet startet en spektakulær prosess.  

Les mer ›
Vann & Avløp

Bratt Boring i Brønnøy!

09.01.2015

Brønnøy kommune har i 30 år hatt vannforsyningen sin hengende på utsiden av fjellet ned fra hovedvannkilden «Nedre Sæterstidammen». Ledningen revde ett rasfarlig liv, og trengte fornyelse.

Les mer ›

Sikringsskinne reddet Even

30.10.2014

Even Elseth veltet med motorsykkel i en sving, og er overbevist om at underkjøringshinderet avverget alvorlige skader. 

Les mer ›

Om Hallingplast

Hallingplast AS ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP).
Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr vi ett komplett sortiment med rørdeler og tilbehør.

Les mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS fra MarkedsPartner